O Serwisie
Właścicielem portalu www.tkaniny.pl jest firma:
 
Przedsiębiorstwo Handlowe NAWTEX Piotr Nawrot 
Borów 19
28-300 Jędrzejów
NIP 656-223-87-15
TEL. +48 508 163 650
 

REGULAMIN i CENNIK SPRZEDAŻY REKLAM I OGŁOSZEŃ 

Zamieszczanie reklam i ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.

Zlecenie publikacji ogłoszenia lub reklamy jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.


1. Regulamin określa zasady zamieszczania reklam i ogłoszeń  w portalu www.tkaniny.pl

2. Ogłoszenia drobne i reklamy firm i sklepów są przyjmowane za pomocą formularza w zakładce dodaj ofertę .

3. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń/reklam.

4. Za treść zamieszczonych ogłoszeń/reklam odpowiada Zleceniodawca..

5. Wydawca nie przyjmuje zleceń na ogłoszenia:
- naruszającej obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne, zawierającej elementy dyskryminacji rasowej, naruszającej dobre imię osób trzecich, zwodniczych,      oszukańczych, nieprawdziwych np. ogłoszeń nakłaniających do udziału w grach towarzyskich typu „wianuszek szczęścia” lub anonimowych ogłoszeń obiecujących znaczne profity
- dotyczących sprzedaży broni zamawianych przez osoby fizyczne i prawne nie mające zezwolenia na handel bronią
- dotyczących handlu narządami ludzkimi, zabiegów usuwania ciąży
- reklam leków, środków farmaceutycznych i materiałów medycznych kierowanych do dzieci i dorosłych, wydawanych z przepisu lekarza
- o charakterze towarzyskim z podtekstem erotycznym
- niezgodnych z zasadami pisowni polskiej
- których zamieszczenie, zgodnie z wymogami prawnymi, uwarunkowane jest dostarczeniem dowodu osobistego, zezwolenia na działalność gospodarczą lub innego dokumentu koniecznego do  potwierdzenia wiarygodności zleceniodawcy.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy dalszej publikacji ogłoszenia lub reklamy bez podania przyczyny, szczególnie jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z linią programową bądź charakterem publikacji.


7. Wydawca przyjmuje przez Internet ogłoszenia i reklamy, które zostały zlecone i opłacone zgodnie z obowiązującymi terminami przyjmowania reklam i ogłoszeń oraz wymaganiami technicznymi.


8. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych w treści ogłoszeń.

9. Klient płaci za ogłoszenie lub reklamę  na podstawie cenników zamieszczonych w portalach - linki do cenników: producenci  sklepy  ogłoszenia.

10. Akceptujemy płatności: przelewem na konto firmy lub rozliczane za pośrednictwem www.dotpay.pl.

11. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na 7 dni roboczych od publikacji pierwszej błędnej emisji, na adres: redakcja@tkaniny.pl .

12. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia  powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji ogłoszenia lub reklamy.


13. W przypadku uzasadnionej reklamacji Wydawca zobowiązany jest do zamieszczenia prawidłowego ogłoszenia/reklamy

w analogicznym jak na zleceniu formacie, miejscu i wydaniu lub zwrotu gotówki na konto bankowe podane przez Klienta.

14.Wydawca zobowiązany jest do zamieszczenia prawidłowego ogłoszenia/reklamy w analogicznym jak na zleceniu formacie, miejscu i wydaniu lub zwrotu gotówki na konto bankowe podane przez Klienta.

 15. Administratorem danych osobowych jest Wydawca P.H. NAWTEX Piotr Nawrot, 28-300 Jędrzejów, Borów 19, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Zleceniodawców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe Zlecającego uzyskiwane w procesie rejestracyjnym sprzedażowym służą wyłącznie w celach weryfikacyjnych.

16. Administrator oświadcza, że dane osobowe Zlecających  zarejestrowanych nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając podmioty upoważnione z mocy ustawy i obowiązującego prawa.


17. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym w punktach powyższych.

WYSZUKIWARKA
Wysyłanie danych, proszę czekać...